Powrót Do Azylu Bandytów – Generał Borys z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 481 Rekrut [-481]
 • 156 Ochotnik [-156]
 • 124 Konny [-70]
 • 110 Łucznik [-110]
 • 119 Wyborny Łucznik
 • 134 Żołnierz
 • 2x
 • 351 Rekrut [-351]
 • 156 Ochotnik [-156]
 • 184 Konny [-70]
 • 110 Łucznik [-110]
 • 119 Wyborny Łucznik
 • 84 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (BRS) 84 Rekrut, 96 Żołnierz [straty: 84R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 110 Rekrut, 70 Żołnierz [straty: 110R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (BRS) 55 Rekrut, 1 Żołnierz, 124 Konny [straty: 55R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 46 Rekrut, 134 Żołnierz [straty: 46R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (BRS) 126 Rekrut, 54 Żołnierz [straty: 126R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 70 Konny
2 fala (BRS) 66 Ochotnik, 1 Żołnierz, 113 Wyborny Łucznik [straty: 70K, 66 Och]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (200) 90 Ochotnik, 110 Łucznik
2 fala (BRS) 60 Rekrut, 1 Żołnierz, 119 Wyborny Łucznik [straty: 60R, 110Ł, 90 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 110 Rekrut, 70 Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 126 Rekrut, 54 Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.