Ładowanie…

Powrót Do Azylu Bandytów – Generał MSW z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 658 Rekrut [-658]
  • 78 Ochotnik [-78]
  • 181 Konny [-130]
  • 141 Wyborny Łucznik
  • 150 Żołnierz
  • 526 Rekrut [-526]
  • 78 Ochotnik [-78]
  • 204 Konny [-110]
  • 141 Wyborny Łucznik
  • 150 Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala 62 Rekrut, 80 Konny, 78 Żołnierz [straty 62R, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala 126 Rekrut, 94 Żołnierz [straty 126R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala 58 Rekrut, 1 Żołnierz, 161 Konny [straty 58R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala 70 Rekrut, 150 Żołnierz [straty 70R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala 134 Rekrut, 86 Żołnierz [straty 134R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (MSW) 118 Rekrut, 102 Żołnierz [straty 208R, 110K]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala 78 Ochotnik, 1 Żołnierz, 141 Wyborny Łucznik [straty 78 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala 126 Rekrut, 94 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala 134 Rekrut, 86 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.