Ładowanie…

Słońce Tropików – Generał 250 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 283 Rekrut [-283]
  • 200 Konny
  • 2 Elitarny Żołnierz
  • 200 Puszkarz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań za które dostajemy oddzielne doświadczenie. Jednym z zadań jest znalezienie (kliknięcie na nie myszką) pirackich okrętów, zaznaczonych na mapce czerwonym kółkiem. Obozy musimy niszczyć według podanej kolejności.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (250) 200 Konny [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (250) 21 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 21R]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (250) 53 Rekrut, 197 Puszkarz [straty: 53R]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (250) 27 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 27R]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (200) 26 Rekrut
2 fala (250) 200 Konny [straty: 26R]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (250) 43 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 43R]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (250) 37 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 37R]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (250) 38 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 190 Konny, 20 Puszkarz [straty: 38R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (250) 38 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 38R]