Ładowanie…

Słońce Tropików – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 215 Rekrut [-215]
  • 220 Konny
  • 205 Elitarny Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań za które dostajemy oddzielne doświadczenie. Jednym z zadań jest znalezienie (kliknięcie na nie myszką) pirackich okrętów, zaznaczonych na mapce czerwonym kółkiem. Obozy musimy niszczyć według podanej kolejności.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (MSW) 17 Rekrut, 203 Elitarny Żołnierz [straty: 17R]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 185 Elitarny Żołnierz [straty: 35R]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (MSW) 24 Rekrut, 196 Elitarny Żołnierz [straty: 24R]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 15 Rekrut, 205 Elitarny Żołnierz [straty: 15R]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (MSW) 26 Rekrut, 194 Elitarny Żołnierz [straty: 26R]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (MSW) 25 Rekrut, 195 Elitarny Żołnierz [straty: 25R]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Konny [straty: 40R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (MSW) 33 Rekrut, 187 Elitarny Żołnierz [straty: 33R]