Szaman – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 623 Rekrut [-623]
  • 158 Konny
  • 125 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 108 Puszkarz
Zanim przeniesiemy Generała na pozycję G1, musimy najpierw usunąć skały zaznaczone czerwonym kółkiem na mapie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotrzyk, 80 Miotacz kamieni 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 142 Konny [straty: 23R]
G1 2 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy, Śmierdziel 1 fala (ANS) 43 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 43R]
G2 3 80 Łotrzyk 1 fala (NUS) 12 Rekrut, 153 Konny [straty: 12R]
G2 4 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 154 Konny [straty: 26R]
G3 5 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 43 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 43R]
G3 6 100 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G3 7 100 Łotrzyk, 40 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Konny [straty: 48R]
G3 8 160 Łotr 1 fala (VAR) 72 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 72R]
G3 9 80 Łotrzyk, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 39R]
G4 10 60 Kultysta, 80 Jeździec Mroku, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 67R]
G4 11 40 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 80R]
G4 12 80 Kultysta, 60 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 72R]
G3 13 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, Tajemniczy Szaman 1 fala (ANS) 77 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 77R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.