Ładowanie…

Uratuj Wieczerzę Wigilijną – Generał 200 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 192 Rekrut [-192]
  • 191 Konny
  • 177 Żołnierz
  • 161 Rekrut [-161]
  • 182 Konny
  • 177 Żołnierz
Obóz z Zrzędą atakujemy na końcu, ponieważ jeśli zrobimy to wcześniej i niechcący opuścimy mapę lub klikniemy na zwój misji, przygoda skończy się i nie otrzymamy całego doświadczenia. Garnizon G2 przy ataku na obozy 2 i 3 stawiamy jak najbliżej góry. Generał musi iść po prawej stronie latarni, inaczej zmieni cel.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Miotacz Kamieni, 40 Łotr 1 fala 19 Rekrut, 1 Żołnierz, 180 Konny [straty 19R]
G2 2 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku 1 fala 23 Rekrut, 177 Żołnierz [straty 23R]
G2 3 50 Miotacz Kamieni, 60 Łotrzyk 1 fala 17 Rekrut, 1 Żołnierz, 182 Konny [straty 17R]
G3 4 20 Łotr, 20 Łowca, 40 Konny (dezerter) 1 fala 40 Rekrut, 160 Żołnierz [straty 40R]
G3 5 20 Łotrzyk, 20 Kultysta, 20 Nomada 1 fala 8 Rekrut, 1 Żołnierz, 191 Konny [straty 8R]
G3 6 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Zrzęda 1 fala 85 Rekrut, 115 Żołnierz [straty 85R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2Obóz 5

Z Ga (28 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 17 Rekrut, 1 Żołnierz, 182 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3.

Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 6 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 5), zaraz po nim
z W (1 fala 85 Rekrut, 115 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6.