Ładowanie…

Uratuj Wieczerzę Wigilijną – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 149 Rekrut [-149]
  • 270 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 200 Puszkarz
  • 126 Rekrut [-126]
  • 270 Konny
  • 26 Elitarny Żołnierz
  • 200 Puszkarz
Obóz z Zrzędą atakujemy na końcu, ponieważ jeśli zrobimy to wcześniej i niechcący opuścimy mapę lub klikniemy na zwój misji, przygoda skończy się i nie otrzymamy całego doświadczenia. Garnizon G2 przy ataku na obozy 2 i 3 stawiamy jak najbliżej góry. Generał musi iść po prawej stronie latarni, inaczej zmieni cel.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 40 Miotacz Kamieni, 40 Łotr 1 fala 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 259 Konny [straty 10R]
G2 2 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku 1 fala 23 Rekrut, 200 Puszkarz [straty 23R]
G2 3 50 Miotacz Kamieni, 60 Łotrzyk 1 fala 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 260 Konny [straty 9R]
G3 4 20 Łotr, 20 Łowca, 40 Konny (dezerter) 1 fala 37 Rekrut, 200 Puszkarz [straty 37R]
G3 5 20 Łotrzyk, 20 Kultysta, 20 Nomada 1 fala 270 Konny [straty 0]
G3 6 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Zrzęda 1 fala 70 Rekrut, 200 Puszkarz [straty 70R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2

Z Ga (25 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 260 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3.