Uśpiona Rafa – 270 + BRS + NUS (Shlomi)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 109 Rekrut [-109]
  • 195 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 205 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 BRS NUS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (NUS) 12 Rekrut, 168 Konny [straty: 12R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 1R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 1R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (BRS) 14 Rekrut, 181 Konny [straty: 14R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 1 Rekrut
3 fala (270) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 205 Puszkarz [straty: 81R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.