Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 482 Rekrut [-482]
  • 155 Konny
  • 101 Kusznik
  • 137 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny [straty 44R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala 81 Rekrut, 119 Elitarny Żołnierz [straty 81R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala 65 Rekrut, 135 Elitarny Żołnierz [straty 65R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala 29 Rekrut, 70 Konny, 101 Kusznik [straty 29R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala 200 Rekrut
2 fala 63 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz [straty 263R]