Uśpiona Rafa – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 315 Rekrut [-315]
  • 241 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 205 Puszkarz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (270) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 239 Konny [straty: 30R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (270) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 197 Puszkarz [straty: 72R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (270) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 205 Puszkarz [straty: 64R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (270) 29 Rekrut, 241 Konny [straty: 29R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (270) 120 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 120R]