Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 139 Rekrut [-139]
  • 164 Konny
  • 91 Puszkarz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (VAR) 18 Rekrut, 162 Konny [straty: 18R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 159 Konny [straty: 21R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 164 Konny [straty: 16R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 25 Rekrut, 140 Konny [straty: 25R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (ANS) 59 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 59R]