Ładowanie…

Wyspa Tikki – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 445 Rekrut [-445]
  • 124 Ochotnik [-124]
  • 144 Elitarny Żołnierz
  • 255 Rekrut [-255]
  • 124 Ochotnik [-124]
  • 120 Konny
  • 167 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 20 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Włócznik Konny 1 fala (200) 83 Rekrut, 117 Elitarny Żołnierz [straty: 83R]
G1 2 50 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Łucznik Konny 1 fala (200) 124 Ochotnik, 76 Elitarny Żołnierz [straty: 124 Och]
G1 3 70 Nomada, 70 Katafrakt 1 fala (200) 130 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 130R]
G1 4 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Ryczący Byk 1 fala (200) 56 Rekrut, 144 Elitarny Żołnierz [straty: 56R]
G1 5 70 Strzelec, 60 Katafrakt 1 fala (200) 60 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz [straty: 60R]
G1 6 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, Ryczący Byk 1 fala (200) 116 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz [straty: 116R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3Obóz 5

Z Ga (23 Elitarny Żołnierz + 120 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 56 Rekrut, 144 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 116 Rekrut, 84 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6.