Ładowanie…

Wyspa Tikki – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 529 Rekrut [-529]
  • 196 Żołnierz
  • 369 Rekrut [-369]
  • 120 Konny
  • 224 Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 20 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Włócznik Konny 1 fala (250) 83 Rekrut, 167 Żołnierz [straty: 83R]
G1 2 50 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Łucznik Konny 1 fala (250) 134 Rekrut, 116 Żołnierz [straty: 134R]
G1 3 70 Nomada, 70 Katafrakt 1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 100R]
G1 4 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Ryczący Byk 1 fala (250) 54 Rekrut, 196 Żołnierz [straty: 54R]
G1 5 70 Strzelec, 60 Katafrakt 1 fala (250) 60 Rekrut, 190 Żołnierz [straty: 60R]
G1 6 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, Ryczący Byk 1 fala (250) 98 Rekrut, 152 Żołnierz [straty: 98R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3Obóz 5

Z Ga (28 Żołnierz + 120 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 54 Rekrut, 196 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 4.

Z Gb (50 Żołnierz + 62 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 98 Rekrut, 152 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 6.