Zaginiona Czaszka – BRS + MSW (swhnld)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 32 Rekrut [-32]
  • 180 Konny
  • 150 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Majtek, 120 Nożownik 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 80 Kolce, 120 Majtek 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 30 Rekrut, 150 Konny [straty: 1R]
G2 3 60 Kolce, 140 Łupieżca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 30 Rekrut, 150 Konny [straty: 1R]
G2 4 Zwariowany Kuchta, 80 Ogniomistrz, 20 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 30 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 30R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.