Zdrajcy – Generał 270 + Vargus z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 570 Rekrut [-570]
  • 168 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 135 Puszkarz
  • 2x
  • 261 Rekrut [-261]
  • 303 Konny
  • 194 Elitarny Żołnierz
  • 135 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Konny [straty: 11R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Konny [straty: 28R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 148 Konny [straty: 32R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 81 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 81R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 38 Rekrut, 110 Konny, 32 Puszkarz [straty: 38R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 72 Puszkarz [straty: 97R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (VAR) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Puszkarz [straty: 99R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (VAR) 50 Rekrut
2 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 184R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7

Z Ga (193 Konny + 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 38 Rekrut, 110 Konny, 32 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 5

Z Gc (45 Elitarny Żołnierz + 153 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (148 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (VAR) 50 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz) wysyłamy Generałów na Biały Zamek.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.