Ładowanie…

Zdrajcy – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 635 Rekrut [-635]
  • 162 Ochotnik [-162]
  • 128 Konny
  • 80 Kusznik
  • 80 Elitarny Żołnierz
  • 403 Rekrut [-403]
  • 93 Ochotnik [-93]
  • 238 Konny
  • 57 Kusznik
  • 111 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (ANS) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 128 Konny [straty: 21R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (ANS) 42 Rekrut, 108 Konny [straty: 42R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wybory Łucznik 1 fala (ANS) 72 Rekrut, 78 Elitarny Żołnierz [straty: 72R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (ANS) 102 Rekrut, 48 Elitarny Żołnierz [straty: 102R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (ANS) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Konny, 36 Kusznik [straty: 68R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 93 Ochotnik, 57 Kusznik [straty: 93 Och]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (ANS) 69 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Kusznik [straty: 60R, 69 Och]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny,
Sir Robin, Wielka Berta
1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Elitarny Żołnierz [straty: 270R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny + 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Konny, 36 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na Biały Zamek.