Zdrajcy – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 2x
  • 915 Rekrut [-915]
  • 145 Konny
  • 113 Kusznik
  • 110 Elitarny Żołnierz
  • 3x
  • 492 Rekrut [-492]
  • 193 Konny
  • 113 Kusznik
  • 111 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (NUS) 20 Rekrut, 145 Konny [straty: 20R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (NUS) 45 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 45R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 55 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty: 55R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (NUS) 126 Rekrut, 39 Elitarny Żołnierz [straty: 126R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (NUS) 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 113 Kusznik [straty: 51R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Kusznik [straty: 83R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 150 Rekrut
2 fala (NUS) 94 Rekrut, 71 Kusznik [straty: 244R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 91 Rekrut, 74 Elitarny Żołnierz [straty: 291R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny + 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 113 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (NUS) 91 Rekrut, 74 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Nusale na Biały Zamek.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.