Ładowanie…

Zdrajcy – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 596 Rekrut [-596]
  • 75 Ochotnik [-75]
  • 168 Konny
  • 95 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 377 Rekrut [-377]
  • 75 Ochotnik [-75]
  • 298 Konny
  • 82 Kusznik
  • 110 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Konny [straty: 11R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Konny [straty: 28R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wybory Łucznik 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 148 Konny [straty: 32R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Kusznik [straty: 84R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 105 Konny, 34 Kusznik [straty: 41R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 75 Ochotnik, 105 Konny [straty: 75 Och]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (VAR) 103 Rekrut, 77 Kusznik [straty: 103R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Kusznik [straty: 297R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny + 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 41 Rekrut, 105 Konny, 34 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Kusznik) wysyłamy Vargusa na Biały Zamek.