Zdrajcy – Generał Vargus z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 596 Rekrut [-596]
 • 75 Ochotnik [-75]
 • 168 Konny
 • 95 Kusznik
 • 1 Żołnierz
 • 3x
 • 377 Rekrut [-377]
 • 75 Ochotnik [-75]
 • 298 Konny
 • 82 Kusznik
 • 123 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 168 Konny [straty: 11R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 28 Rekrut, 1 Żołnierz, 151 Konny [straty: 28R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 148 Konny [straty: 32R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 84 Rekrut, 1 Żołnierz, 95 Kusznik [straty: 84R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 105 Konny, 34 Kusznik [straty: 41R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 75 Ochotnik, 105 Konny [straty: 75 Och]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (VAR) 103 Rekrut, 77 Kusznik [straty: 103R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 82 Kusznik [straty: 297R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny + 2 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 41 Rekrut, 105 Konny, 34 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 82 Kusznik) wysyłamy Vargusa na Biały Zamek.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.