Ładowanie…

Żywot Pirata – Generał 200 z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 367 Rekrut [-367]
  • 92 Ochotnik [-92]
  • 240 Konny [-240]
  • 167 Kusznik
  • 153 Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala 65 Rekrut, 1 Żołnierz, 134 Konny [straty 65R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala 200 Rekrut
2 fala 23 Rekrut, 1 Żołnierz, 130 Konny, 46 Kusznik [straty 223R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala 47 Rekrut, 153 Żołnierz [straty 47R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala 110 Konny
2 fala 92 Ochotnik, 108 Kusznik [straty 92 Och, 110K]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala 130 Konny
2 fala 32 Rekrut, 1 Żołnierz, 167 Kusznik [straty 32R, 130K]