Żywot Pirata – Generał Borys z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 152 Rekrut [-152]
  • 140 Ochotnik [-140]
  • 138 Konny
  • 117 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 159 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (BRS) 42 Rekrut, 138 Konny [straty: 42R]
G2 2 20 Łotr, 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (BRS) 89 Rekrut, 30 Konny, 61 Puszkarz [straty: 89R]
G3 3 200 Pies Strażniczy 1 fala (BRS) 21 Rekrut, 159 Puszkarz [straty: 21R]
G4 4 100 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (BRS) 108 Ochotnik, 72 Puszkarz [straty: 108 Och]
G4 5 40 Łotr, 100 Łowca, Chuck 1 fala (BRS) 32 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 117 Kusznik [straty: 32 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.