Czarni Rycerz – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 9x
 • 1.544 Rekrut [-1.544]
 • 107 Ochotnik [-107]
 • 222 Konny [-122]
 • 400 Łucznik [-400]
 • 119 Kusznik
 • 183 Elitarny Żołnierz
 • 3x 5x
 • 1.166 Rekrut [-1.166]
 • 107 Ochotnik [-107]
 • 137 Konny
 • 400 Łucznik [-400]
 • 119 Kusznik
 • 183 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (200) 122 Konny
2 fala (200) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 80R, 122K]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (200) 150 Rekrut, 50 Elitarny Żołnierz [straty: 149R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny, 44 Kusznik [straty: 155R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (200) 150 Rekrut, 50 Elitarny Żołnierz [straty: 149R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny, 44 Kusznik [straty: 155R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (200) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 55 Kusznik [straty: 64R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 120 Rekrut, 80 Elitarny Żołnierz [straty: 320R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny, 44 Kusznik [straty: 155R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (200) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 62 Kusznik [straty: 57 Och]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (200) 50 Ochotnik, 100 Konny, 50 Kusznik [straty: 50 Och]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 141R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 25 Kusznik [straty: 100Ł, 74R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 54 Kusznik [straty: 100Ł, 85R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 17 Rekrut, 183 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 17R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1 i 2Obóz 4

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z G1 (1 fala (200) 72 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny, 44 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 72 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny, 44 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.