Ładowanie…

Czarni Rycerze – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.575 Rekrut [-1.575]
 • 30 Ochotnik [-30]
 • 120 Konny
 • 60 Łucznik [-60]
 • 117 Kusznik
 • 143 Elitarny Żołnierz
 • 1.241 Rekrut [-1.241]
 • 144 Konny
 • 60 Łucznik [-60]
 • 117 Kusznik
 • 181 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (250) 98 Rekrut, 30 Ochotnik, 120 Konny [straty: 98R, 30 Och]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (250) 118 Rekrut, 132 Elitarny Żołnierz [straty: 118R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (250) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny, 117 Kusznik [straty: 125R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (250) 118 Rekrut, 132 Elitarny Żołnierz [straty: 118R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (250) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny, 117 Kusznik [straty: 125 R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (250) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 80 Kusznik [straty: 49R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (250) 147 Rekrut, 103 Elitarny Żołnierz [straty: 257R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (250) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny, 117 Kusznik [straty: 125R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (250) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Konny, 108 Kusznik [straty: 63R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (250) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 65 Kusznik [straty: 64R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (250) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 92 Konny, 64 Kusznik [straty: 93R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (250) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 61 Konny, 74 Kusznik [straty: 113R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (200) 60 Łucznik
2 fala (250) 107 Rekrut, 143 Elitarny Żołnierz [straty: 60Ł, 107R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 1 i 2Obóz 4

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z G1 (1 fala (200) 72 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny, 117 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 72 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny, 117 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 5.