Czarni Rycerze – Generał 270 + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 1.240 Rekrut [-1.240]
 • 140 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 167 Puszkarz
 • 5x
 • 1.059 Rekrut [-1.059]
 • 140 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 167 Puszkarz
 • 2x
 • 806 Rekrut [-806]
 • 196 Konny
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 148 Puszkarz
 • 5x 2x
 • 625 Rekrut [-625]
 • 196 Konny
 • 181 Elitarny Żołnierz
 • 148 Puszkarz
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (270) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 49 Puszkarz [straty: 100R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (270) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 167 Puszkarz [straty: 102R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (MSW) 108 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 108R] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 126 Puszkarz [straty: 64R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (MSW) 97 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 97R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (MSW) 108 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 108R] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 126 Puszkarz [straty: 64R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (MSW) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 120 Puszkarz [straty: 49R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (MSW) 115 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 115R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (MSW) 108 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 108R] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 126 Puszkarz [straty: 64R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 99 Puszkarz [straty: 70R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (270) 66 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 83 Puszkarz [straty: 66R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (200) 12 Rekrut (puszczamy jeśli zostali konni w obozie)
3 fala (270) 140 Konny [straty: 13R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (270) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 85 Puszkarz [straty: 84R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (270) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 103 Puszkarz [straty: 86R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 134R] lub
1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 85R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6Obóz 13

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z G1 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 126 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 3.
lub
z G1 (1 fala (MSW) 108 Rekrut, 112 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G1 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 126 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 5.
lub
z G2 (1 fala (MSW) 108 Rekrut, 112 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 115 Rekrut, 105 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 14.
lub
z W (1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.