Czarni Rycerze – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.390 Rekrut [-1.390]
  • 120 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 172 Puszkarz
  • 2x
  • 963 Rekrut [-963]
  • 196 Konny
  • 181 Elitarny Żołnierz
  • 149 Puszkarz
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (270) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 49 Puszkarz [straty: 100R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Puszkarz [straty: 97R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 121R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Puszkarz [straty: 97R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 121R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (270) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 100 Puszkarz [straty: 49R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty: 132R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 121R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (270) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 81 Puszkarz [straty: 68R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (270) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 84 Puszkarz [straty: 65R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (270) 121 Rekrut, 149 Puszkarz [straty: 121R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (270) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 69 Puszkarz [straty: 80R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (270) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 105 Puszkarz [straty: 84R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 134R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6Obóz 13

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 2), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 7.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 14.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.