Ładowanie…

Czarni Rycerze – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 1.340 Rekrut [-1.340]
 • 80 Konny
 • 148 Kusznik
 • 135 Elitarny Żołnierz
 • 1.233 Rekrut [-1.233]
 • 200 Konny
 • 148 Kusznik
 • 135 Elitarny Żołnierz
 • 856 Rekrut [-856]
 • 196 Konny
 • 60 Łucznik [-60]
 • 148 Kusznik
 • 290 Elitarny Żołnierz
 • 749 Rekrut [-749]
 • 200 Konny
 • 60 Łucznik [-60]
 • 148 Kusznik
 • 290 Elitarny Żołnierz
Aby zaatakować obóz 2, należy Generała wysłać na obóz 3. Generał zmieni cel i zniszczy obóz 2, po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 49 Kusznik [straty 100R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala 98 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty 98R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala 98 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty 98R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 52 Rekrut, 118 Elitarny Żołnierz, 50 Konny [straty 52R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala 156 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty 156R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 20 Konny, 148 Kusznik [straty 51R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 75 Kusznik [straty 64R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala 120 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty 120R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (200) 12 Rekrut (puszczamy jeśli zostali konni w obozie)
3 fala (MSW) 200 Konny [straty 13R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 69 Kusznik [straty 85R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik [straty 100R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala 86 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz [straty 86R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6Obóz 13

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), zaraz po nim
z W (1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala 156 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala 50 Rekrut, 60 Łucznik, 110 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 14.