Ładowanie…

Czarni Rycerze – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 1.307 Rekrut [-1.307]
 • 80 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 135 Puszkarz
 • 1.200 Rekrut [-1.200]
 • 200 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 135 Puszkarz
 • 860 Rekrut [-860]
 • 196 Konny
 • 180 Elitarny Żołnierz
 • 135 Puszkarz
 • 752 Rekrut [-752]
 • 200 Konny
 • 180 Elitarny Żołnierz
 • 135 Puszkarz
Aby zaatakować obóz 2, należy Generała wysłać na obóz 3. Generał zmieni cel i zniszczy obóz 2, po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 49 Puszkarz [straty 100R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty 100R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala 108 Rekrut, 112 Puszkarz [straty 108R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala 97 Rekrut, 123 Puszkarz [straty 97R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala 108 Rekrut, 112 Puszkarz [straty 108R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 120 Puszkarz [straty 49R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala 113 Rekrut, 107 Puszkarz [straty 113R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala 108 Rekrut, 112 Puszkarz [straty 108R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 99 Puszkarz [straty 70R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 74 Puszkarz [straty 65R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala 121 Rekrut, 99 Puszkarz [straty 121R]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (200) 12 Rekrut (puszczamy jeśli zostali konni w obozie)
3 fala (MSW) 200 Konny [straty 13R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 87 Puszkarz [straty 82R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala 82 Rekrut, 30 Konny, 108 Puszkarz [straty 82R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala 85 Rekrut, 135 Puszkarz [straty 85R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6Obóz 13

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), zaraz po nim
z W (1 fala 108 Rekrut, 112 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala 108 Rekrut, 112 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala 113 Rekrut, 107 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala 85 Rekrut, 135 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.