Ładowanie…

Czarni Rycerze – Generał Nusala z Kusznikami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.190 Rekrut [-1.190]
  • 115 Kusznik
  • 81 Żołnierz
  • 865 Rekrut [-865]
  • 196 Konny
  • 110 Kusznik
  • 273 Żołnierz
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 1 Żołnierz, 83 Kusznik [straty: 81R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (NUS) 97 Rekrut, 68 Żołnierz [straty: 97R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (NUS) 84 Rekrut, 81 Żołnierz [straty: 84R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (NUS) 97 Rekrut, 68 Żołnierz [straty: 97R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (NUS) 84 Rekrut, 81 Żołnierz [straty: 84R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 50 Rekrut, 115 Kusznik [straty: 50R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (NUS) 145 Rekrut, 20 Żołnierz [straty: 145R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik, 60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz 1 fala (NUS) 84 Rekrut, 81 Żołnierz [straty: 84R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 55 Rekrut, 110 Kusznik [straty: 55R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 65R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 70R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 1 Żołnierz, 83 Kusznik [straty: 81R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 1 Żołnierz, 69 Kusznik [straty: 95R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (NUS) 102 Rekrut, 63 Żołnierz [straty: 102R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6

Z Ga (80 Żołnierz, 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (112 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 84 Rekrut, 81 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 3.

Z Gc (112 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 84 Rekrut, 81 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 145 Rekrut, 20 Żołnierz) wysyłamy Nusale na obóz 7.