Mroczne Bractwo – CLO + MGG (Pukerr)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 846 Rekrut [-784]
  • 175 Konny
  • 140 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

ZAK
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (ZAK) 40 Rekrut, 175 Konny [straty: 40R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (ZAK) 215 Rekrut [straty: 111R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (ZAK) 100 Rekrut, 115 Konny [straty: 68R]
G1 4 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ZAK) 45 Rekrut, 170 Konny [straty: 44R]
G1 5 120 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (ZAK) 67 Rekrut, 148 Konny [straty: 66R]
G1 6 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Kultysta 1 fala (ZAK) 45 Rekrut, 170 Konny [straty: 44R]
G1 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala (ZAK) 215 Rekrut [straty: 106R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (ZAK) 90 Rekrut, 125 Konny [straty: 89R]
G2 9 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (ZAK) 215 Rekrut [straty: 75R]
G2 10 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (ZAK) 215 Rekrut [straty: 96R]
G2 11 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (ZAK) 75 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 45R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.