Mroczne Bractwo – Generał 200 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 28x
  • 4.373 Rekrut [-4.373]
  • 386 Ochotnik [-386]
  • 1.316 Konny [-1.316]
  • 644 Łucznik [-644]
  • 148 Kusznik
  • 200 Żołnierz [-200]
  • 7 Elitarny Żołnierz
  • 170 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (200) 175 Rekrut
2 fala (200) 34 Rekrut, 166 Konny [straty: 204R]
G1 2 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (200) 52 Ochotnik, 148 Puszkarz [straty: 52 Och]
G2 3 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (200) 97 Rekrut 103 Puszkarz [straty: 197R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (200) 145 Rekrut
2 fala (200) 45 Ochotnik, 48 Łucznik, 107 Kusznik [straty: 45 Och, 48Ł, 145R]
G3 5 200 Kultysta 1 fala (200) 134 Rekrut, 64 Puszkarz [straty: 134R]
G3 6 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G3 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (200) 104 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 214R]
G4 8 200 Kultysta 1 fala (200) 134 Rekrut, 64 Puszkarz [straty: 134R]
G4 9 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G5 10 80 Kultysta, 120 Jeździec Mroku 1 fala (200) 43 Ochotnik, 157 Puszkarz [straty: 43 Och]
G5 11 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta 1 fala (200) 150 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 150Ł]
G5 12 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G5 13 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (200) 145 Rekrut
2 fala (200) 45 Ochotnik, 48 Łucznik, 107 Kusznik [straty: 45 Och, 48Ł, 145R]
G5 14 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (200) 52 Ochotnik, 148 Puszkarz [straty: 52 Och]
G6 15 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (200) 95 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 95R]
G6 16 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 134R]
G6 17 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G6 18 66 Kultysta, 66 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, 66 Siewca Pożogi 1 fala (200) 160 Rekrut, 40 Konny
2 fala (200) 40 Rekrut, 160 Konny
3 fala (200) 30 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 230R, 200K]
G6 19 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala (200) 120 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 120R]
G6 20 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk 1 fala (200) 193 Rekrut, 7 Elitarny Żołnierz [straty: 193R]
G6 21 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku 1 fala (200) 155 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 155R]
G6 22 70 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (200) 120 Rekrut
2 fala (200) 76 Rekrut, 124 Puszkarz [straty: 196R]
G6 23 50 Kultysta, 49 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala (200) 150 Łucznik, 50 Konny
2 fala (200) 44 Rekrut, 156 Puszkarz [straty: 150Ł, 44R, 50K]
G7 24 200 Kultysta 1 fala (200) 134 Rekrut, 64 Puszkarz [straty: 134R]
G7 25 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G7 26 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 70 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 163R]
G7 27 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk 1 fala (200) 145 Rekrut
2 fala (200) 45 Ochotnik, 48 Łucznik, 107 Kusznik [straty: 45 Och, 48Ł, 145R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala (200) 52 Ochotnik, 148 Puszkarz [straty: 52 Och]
G8 29 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 171R]
G8 30 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Siewca Pożogi 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 10 Rekrut, 190 Konny [straty: 210R]
G8 31 66 Kultysta, 66 Tańcząca Derwisz, 2 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 66 Siewca Pożogi 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 150 Rekrut
3 fala (200) 52 Ochotnik 148 Kusznik [straty: 200Ł, 150R, 52 Och]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Derwisz, 66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku 1 fala (200) 66 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (200) 200 Konny
6 fala (200) 200 Konny
7 fala (200) 200 Żołnierz
8 fala (200) 60 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 1066K, 200Ż, 60R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.