Ładowanie…

Mroczne Bractwo – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 7x
 • 3.004 Rekrut [-3.004]
 • 66 Ochotnik [-66]
 • 1.080 Konny [-1.080]
 • 360 Łucznik [-360]
 • 207 Kusznik
 • 200 Żołnierz [-200]
 • 170 Elitarny Żołnierz
 • 6x
 • 2.262 Rekrut [-2.262]
 • 66 Ochotnik [-66]
 • 1.080 Konny [-1.080]
 • 360 Łucznik [-360]
 • 207 Kusznik
 • 200 Żołnierz [-200]
 • 193 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala 90 Rekrut, 130 Konny [straty 90R]
G1 2 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala 58 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty 58R]
G2 3 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala 108 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty 108R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk
1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G3 5 200 Kultysta 1 fala 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty 97R]
G3 6 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty 81R]
G3 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala 119 Rekrut, 101 Elitarny Żołnierz [straty 119R]
G4 8 200 Kultysta 1 fala 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty 97R]
G4 9 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty 81R]
G5 10 80 Kultysta, 120 Jeździec Mroku 1 fala 50 Rekrut, 170 Elitarny Żołnierz [straty 50R]
G5 11 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta 1 fala 127 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 92 Konny [straty 127R]
G5 12 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty 81R]
G5 13 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk
1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G5 14 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala 58 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty 58R]
G6 15 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala 85 Rekrut, 135 Elitarny Żołnierz [straty 85R]
G6 16 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala 84 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz [straty 84R]
G6 17 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny [straty 131R]
G6 18 66 Kultysta, 66 Kapłan Mrocznego Kultu,
Bagienna Wiedźma, 66 Siewca Pożogi
1 fala (MSW) 140 Rekrut, 80 Konny
2 fala (MSW) 19 Rekrut, 201 Kusznik [straty 159R, 80K]
G6 19 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala 108 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty 108R]
G6 20 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu,
50 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk
1 fala 117 Rekrut, 103 Elitarny Żołnierz [straty 117R]
G6 21 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku 1 fala 144 Rekrut, 76 Elitarny Żołnierz [straty 144R]
G6 22 70 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty 100R]
G6 23 50 Kultysta, 49 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 13 Rekrut, 207 Kusznik [straty 200Ł, 13R]
G7 24 200 Kultysta 1 fala 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty 97R]
G7 25 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala 90 Rekrut, 130 Konny [straty 90R]
G7 26 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 70 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala 96 Rekrut, 124 Elitarny Żołnierz [straty 96R]
G7 27 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk
1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala 58 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty 58R]
G8 29 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala 98 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty 98R]
G8 30 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Siewca Pożogi 1 fala 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny [straty 147R]
G8 31 66 Kultysta, 66 Tańcząca Dervish,
2 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 66 Siewca Pożogi
1 fala (200) 160 Łucznik
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Kusznik [straty 160Ł, 100R]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Dervish,
66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku
1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (200) 200 Konny
6 fala (MSW) 200 Żołnierz
7 fala (MSW) 66 Ochotnik, 154 Elitarny Żołnierz [straty 1000K, 66 Och, 200Ż]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1Obóz 5Obóz 8Obóz 20, 21 i 22Obóz 24

Z Ga (31 Elitarny Żołnierz + 161 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala 58 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 2.

Z Gb (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny) wysyłamy Mistrza na obóz 6.

Z Gc (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny) wysyłamy Mistrza na obóz 9.

Z Gd (16 Elitarny Żołnierz, 180 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Ge (15 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gf (18 Elitarny Żołnierz, 172 Konny) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 13 Rekrut, 207 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gg (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 24, zaraz po nim
z W (1 fala 90 Rekrut, 130 Konny) wysyłamy Mistrza na obóz 25.