Ładowanie…

Proch – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 3.922 Rekrut [-3.922]
  • 284 Ochotnik [-284]
  • 180 Konny
  • 145 Kusznik
  • 134 Elitarny Żołnierz
  • 2.464 Rekrut [-2.464]
  • 273 Ochotnik [-273]
  • 230 Konny
  • 140 Kusznik
  • 263 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala 80 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz, 10 Konny [straty 80R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Konny [straty 39R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala 90 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty 90R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala 106 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty 106R]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala 105 Rekrut, 115 Elitarny Żołnierz [straty 105R]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala 86 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz [straty 86R]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik,
50 Żołnierz
1 fala 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty 92R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala 92 Rekrut, 48 Elitarny Żołnierz, 80 Konny [straty 92R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty 100R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty 92R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala 72 Rekrut, 108 Elitarny Żołnierz, 40 Konny [straty 72R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala 114 Rekrut, 106 Elitarny Żołnierz [straty 114R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala 104 Rekrut, 116 Elitarny Żołnierz [straty 104R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala 142 Rekrut, 78 Elitarny Żołnierz [straty 142R]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala 132 Rekrut, 88 Elitarny Żołnierz [straty 132R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala 72 Ochotnik, 80 Konny, 68 Kusznik [straty 72 Och]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala 130 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty 130R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (200) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Kusznik [straty 304R]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala 71 Ochotnik, 40 Konny, 108 Kusznik [straty 71 Och]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala 142 Rekrut, 78 Elitarny Żołnierz [straty 142R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (MSW) 74 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 145 Kusznik [straty 74 Och, 60R]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala 67 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 77 Kusznik [straty 67 Och]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 130 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty 130R]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala 76 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 83 Kusznik [straty 76R]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala 150 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty 150R]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 156 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty 156R]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 48 Konny, 40 Kusznik [straty 131R]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala 204 Rekrut, 16 Elitarny Żołnierz [straty 204R]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala 115 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty 115R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala 115 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty 115R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (200) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Kusznik [straty 304R]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala 105 Rekrut, 75 Konny, 40 Kusznik [straty 105R]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 140 Kusznik [straty 54R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 90 Rekrut
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty 190R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2Obóz 6 i 7Obóz 9Obóz 13 i 14Obóz 16, 17 i 18Obóz 21 i 22Obóz 26Obóz 32

Z Ga (20 Elitarny Żołnierz, 120 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 90 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gb (41 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gc (35 Elitarny Żołnierz, 101 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

Z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 70 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

Z Ge (55 Elitarny Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (58 Elitarny Żołnierz, 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W (1 fala 142 Rekrut, 78 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 15.

Zanim wyślemy kolejnego Generała, należy odczekać 4-5 sekund.
Z Gg (118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gh (104 Elitarny Żołnierz, 54 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gi (40 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala 135 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 84 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 19.

Z Gj (80 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gk (149 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z W (1 fala 67 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 77 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 23.

Z Gl (66 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 26, zaraz po nim
z W (1 fala 156 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 27.

Z Gm (172 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 32, zaraz po nim
z W (1 fala 105 Rekrut, 75 Konny, 40 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 33.