Ryczący Byk – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 17x
  • 4.103 Rekrut [-4.103]
  • 823 Ochotnik [-823]
  • 685 Konny [-685]
  • 110 Kusznik
  • 142 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 4, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 6, wysyłamy Generała na obóz 7, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 6. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 8, wysyłamy Generała na obóz 9, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 8. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Nomada, 50 Strzelec 1 fala (200) 86 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 86R]
G1 2 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 80 Konny Łucznik 1 fala (200) 170 Rekrut
2 fala (200) 122 Rekrut, 78 Elitarny Żołnierz [straty: 292R]
G1 3 100 Nomada, 60 Konny Łucznik 1 fala (200) 136 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty: 136R]
G1 4 80 Włócznik Konny, 60 Konna Amazonka, 40 Konny Łucznik 1 fala (200) 165 Konny, 35 Rekrut
2 fala (200) 100 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 135R, 165K]
G2 5 50 Włócznik Konny, 60 Nomada, 80 Konna Amazonka 1 fala (200) 175 Rekrut
2 fala (200) 145 Rekrut, 55 Elitarny Żołnierz [straty: 320R]
G2 6 100 Nomada, 90 Konna Amazonka 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 100 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 300R]
G2 7 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala (200) 190 Rekrut
2 fala (200) 140 Rekrut, 60 Elitarny Żołnierz [straty: 330R]
G3 8 80 Włócznik Konny, 120 Konny Łucznik 1 fala (200) 135 Ochotnik, 65 Elitarny Żołnierz [straty: 135 Och]
G3 9 70 Włócznik Konny, 80 Nomada, 40 Konna Amazonka 1 fala (200) 130 Ochotnik, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 130 Och]
G3 10 80 Włócznik Konny, 50 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 63 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 263R]
G3 11 70 Włócznik Konny, 80 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala (200) 160 Konny, 40 Rekrut
2 fala (200) 194 Rekrut
3 fala (200) 58 Rekrut, 142 Elitarny Żołnierz [straty: 292R, 160K]
G4 12 30 Włócznik Konny, 100 Nomada, 50 Strzelec 1 fala (200) 68 Rekrut, 132 Elitarny Żołnierz [straty: 68R]
G4 13 70 Włócznik Konny, 20 Konna Amazonka, 80 Konny Łucznik 1 fala (200) 108 Ochotnik, 92 Elitarny Żołnierz [straty: 108 Och]
G5 14 80 Nomada, 100 Konny Łucznik 1 fala (200) 96 Ochotnik, 104 Elitarny Żołnierz [straty: 96 Och]
G5 15 80 Włócznik Konny, 80 Konny Łucznik 1 fala (200) 78 Ochotnik, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 78 Och]
G5 16 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 60 Konna Amazonka 1 fala (200) 132 Ochotnik, 68 Elitarny Żołnierz [straty: 132 Och]
G6 17 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 75 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty: 275R]
G6 18 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 125 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 125R, 200K]
G6 19 110 Nomada 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (200) 129 Rekrut, 71 Elitarny Żołnierz [straty: 129R, 110K]
G6 20 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala (200) 144 Ochotnik, 56 Elitarny Żołnierz [straty: 144 Och]
G7 21 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (200) 178 Rekrut
2 fala (200) 100 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 278R]
G7 22 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala (200) 136 Rekrut
2 fala (200) 85 Rekrut, 115 Elitarny Żołnierz [straty: 221R]
G7 23 20 Kapłan Mrocznego Kultu 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 100R]
G7 24 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala (200) 164 Rekrut
2 fala (200) 120 Rekrut, 80 Kusznik [straty: 284R]
G8 25 40 Jeździec Mroku, 100 Kultysta, 60 Siewca Pożogi 1 fala (200) 165 Rekrut
2 fala (200) 64 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz [straty: 229R]
G8 26 80 Kultysta, Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi 1 fala (200) 150 Rekrut, 50 Konny
2 fala (200) 90 Rekrut, 110 Kusznik [straty: 240R, 50K]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.