Ładowanie…

Ryczący Byk – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.634 Rekrut [-1.624]
  • 176 Ochotnik [-176]
  • 110 Konny [-110]
  • 41 Kusznik
  • 200 Elitarny Żołnierz
  • 1.289 Rekrut [-1.289]
  • 176 Ochotnik [-176]
  • 41 Kusznik
  • 200 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 4, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 4. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 120 Nomada, 80 Strzelec 1 fala 50 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty 50R]
G1 2 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala 164 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz [straty 164R]
G1 3 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala 200 Rekrut
2 fala 154 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz [straty 354R]
G1 4 110 Nomada, 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala 110 Konny
2 fala 94 Rekrut, 156 Elitarny Żołnierz [straty 94R, 110K]
G1 5 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala 146 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz [straty 146R]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 209 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Kusznik [straty 209R]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala 158 Rekrut, 92 Elitarny Żołnierz [straty 158R]
G2 8 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala 85 Rekrut, 165 Elitarny Żołnierz [straty 85R]
G2 9 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Kusznik [straty 208R]
G3 10 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty 156R]
G3 11 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 80 Kultysta, 70 Siewca Pożogi 1 fala 176 Ochotnik, 74 Elitarny Żołnierz [straty 176 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4Obóz 8Obóz 10

Z Ga (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala 146 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 5.

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 9.

Z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala 176 Ochotnik, 74 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 11.