Ładowanie…

Ryczący Byk – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3.216 Rekrut [-3.216]
 • 389 Ochotnik [-389]
 • 320 Konny [-320]
 • 215 Łucznik [-215]
 • 160 Kusznik
 • 196 Elitarny Żołnierz
 • 2.094 Rekrut [-2.094]
 • 389 Ochotnik [-389]
 • 250 Konny [-50]
 • 115 Łucznik [-115]
 • 160 Kusznik
 • 125 Żołnierz [-125]
 • 220 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 4, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 6, wysyłamy Generała na obóz 7, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 6. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 8, wysyłamy Generała na obóz 9, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 8. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 150 Nomada, 50 Strzelec 1 fala 60 Rekrut, 190 Elitarny Żołnierz [straty 60R]
G1 2 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 80 Łucznik Konny 1 fala 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty 156R]
G1 3 100 Nomada, 60 Łucznik Konny 1 fala 96 Rekrut, 154 Elitarny Żołnierz [straty 96R]
G1 4 80 Włócznik Konny, 60 Konna Amazonka, 40 Łucznik Konny 1 fala 135 Ochotnik, 115 Elitarny Żołnierz [straty 135 Och]
G2 5 50 Włócznik Konny, 60 Nomada, 80 Konna Amazonka 1 fala 120 Rekrut, 65 Ochotnik, 65 Elitarny Żołnierz [straty 120R, 65 Och]
G2 6 100 Nomada, 90 Konna Amazonka 1 fala 186 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty 186R]
G2 7 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala 183 Rekrut, 67 Elitarny Żołnierz [straty 183R]
G3 8 80 Włócznik Konny, 120 Łucznik Konny 1 fala 104 Ochotnik, 146 Elitarny Żołnierz [straty 104 Och]
G3 9 70 Włócznik Konny, 80 Nomada, 40 Konna Amazonka 1 fala 136 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty 136R]
G3 10 80 Włócznik Konny, 50 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala 140 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty 140R]
G3 11 70 Włócznik Konny, 80 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala 160 Konny, 40 Rekrut
2 fala 120 Rekrut, 130 Elitarny Żołnierz [straty 160R, 160K]
G4 12 30 Włócznik Konny, 100 Nomada, 50 Strzelec 1 fala 54 Rekrut, 196 Elitarny Żołnierz [straty 54R]
G4 13 70 Włócznik Konny, 20 Konna Amazonka, 80 Łucznik Konny 1 fala 85 Ochotnik, 165 Elitarny Żołnierz [straty 85 Och]
G5 14 80 Nomada, 100 Łucznik Konny 1 fala 170 Rekrut, 80 Elitarny Żołnierz [straty 170R]
G5 15 80 Włócznik Konny, 80 Łucznik Konny 1 fala 148 Rekrut, 102 Elitarny Żołnierz [straty 148R]
G5 16 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 60 Konna Amazonka 1 fala 110 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz [straty 110R]
G6 17 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala 162 Rekrut, 88 Elitarny Żołnierz [straty 162R]
G6 18 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala 200 Rekrut
2 fala 154 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz [straty 354R]
G6 19 110 Nomada 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala 110 Konny
2 fala 94 Rekrut, 156 Elitarny Żołnierz [straty 94R, 110K]
G6 20 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala 146 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz [straty 146R]
G7 21 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 50 Rekrut, 100 Łucznik, 100 Kusznik [straty 50R, 100Ł]
G7 22 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala 157 Rekrut, 93 Elitarny Żołnierz [straty 157R]
G7 23 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala 88 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty 88R]
G7 24 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala 50 Rekrut, 115 Łucznik, 85 Kusznik [straty 50R, 115Ł]
G8 25 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala 156 Rekrut, 94 Elitarny Żołnierz [straty 156R]
G8 26 80 Kultysta, Arcykapłan Mrocznego Kultu,
50 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi
1 fala 150 Rekrut, 50 Konny
2 fala 90 Rekrut, 160 Kusznik [straty 240R, 50K]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3Obóz 6Obóz 10Obóz 12Obóz 15Obóz 19Obóz 23Obóz 25

Z Ga (56 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z W (1 fala 135 Ochotnik, 115 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 4.

Z Gb (45 Elitarny Żołnierz + 132 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 6), zaraz po nim
z W (1 fala 183 Rekrut, 67 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 7.

Z Gc (83 Elitarny Żołnierz + 102 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala 125 Żołnierz, 125 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 11.

Z Gd (55 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala 85 Ochotnik, 165 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 13.

Z Ge (50 Elitarny Żołnierz + 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala 110 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 16.

Z Gg (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala 146 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 20.

Z Gh (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 23, zaraz po nim
z W (1 fala 50 Rekrut, 115 Łucznik, 85 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 24.

Z Gi (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G8 (1 fala 150 Rekrut, 50 Konny) wysyłamy Generała na obóz 26. Po skończonych walkach
z Gj (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z W (2 fala 90 Rekrut, 160 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 26.