Ryczący Byk – Generał 250 z Puszkarzami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.587 Rekrut [-1.587]
 • 142 Ochotnik [-142]
 • 110 Konny [-110]
 • 200 Elitarny Żołnierz
 • 172 Puszkarz
 • 3x
 • 925 Rekrut [-925]
 • 142 Ochotnik [-142]
 • 1 Konny
 • 65 Żołnierz
 • 200 Elitarny Żołnierz
 • 172 Puszkarz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 4, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 4. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Nomada, 80 Strzelec 1 fala (250) 50 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G1 2 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (250) 162 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 162R]
G1 3 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 154 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 354R]
G1 4 110 Nomada, 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (250) 94 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Puszkarz [straty: 94R, 110K]
G1 5 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala (250) 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty: 146R]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (250) 210 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 39 Puszkarz [straty: 210R]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala (250) 149 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty: 149R]
G2 8 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala (250) 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Puszkarz [straty: 77R]
G2 9 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala (250) 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Puszkarz [straty: 208R]
G3 10 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala (250) 137 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Puszkarz [straty: 137R]
G3 11 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 80 Kultysta, 70 Siewca Pożogi 1 fala (250) 142 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty: 142 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 8Obóz 10

Blokowanie obozu 3 jest ryzykowne. Wykonujesz blok na własną odpowiedzialność.
Z Ga (65 Żołnierz + 119 Elitarny Żołnierz + 1 Konny + 3 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.


Z Gb zamiast (1 Rekrut) można wysłać (35 Elitarny Żołnierz + 158 Konny).


Blok alternatywny, wykonując go należy wysłać na przygodę 1 Generała więcej
Z Ga1 (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Ga2 (65 Żołnierz + 119 Elitarny Żołnierz + 1 Konny + 3 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 5.


Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 208 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 9.

Z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 142 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.