Ryczący Byk – Generał 270 z Elitarnymi Żołnierzami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.526 Rekrut [-1.526]
  • 159 Ochotnik [-159]
  • 110 Kusznik
  • 200 Elitarny Żołnierz
  • 3x
  • 1.140 Rekrut [-1.140]
  • 159 Ochotnik [-159]
  • 110 Kusznik
  • 200 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 4, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 4. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Nomada, 80 Strzelec 1 fala (270) 50 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G1 2 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (270) 144 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty: 144R]
G1 3 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 124 Rekrut, 146 Elitarny Żołnierz [straty: 324R]
G1 4 110 Nomada, 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (270) 180 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty: 180R]
G1 5 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala (270) 136 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz [straty: 136R]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (270) 169 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Kusznik [straty: 169R]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala (270) 134 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz [straty: 134R]
G2 8 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala (270) 77 Rekrut, 193 Elitarny Żołnierz [straty: 77R]
G2 9 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala (270) 183 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Kusznik [straty: 183R]
G3 10 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala (270) 129 Rekrut, 141 Elitarny Żołnierz [straty: 129R]
G3 11 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 80 Kultysta, 70 Siewca Pożogi 1 fala (270) 159 Ochotnik, 111 Elitarny Żołnierz [straty: 159 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4Obóz 8Obóz 10

Z Ga (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 136 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 183 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 9.

Z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 159 Ochotnik, 111 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.