Ładowanie…

Ryczący Byk – Generał 270 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3.463 Rekrut [-3.463]
 • 253 Ochotnik [-253]
 • 160 Konny [-160]
 • 100 Kusznik
 • 200 Elitarny Żołnierz
 • 2.360 Rekrut [-2.360]
 • 253 Ochotnik [-253]
 • 200 Konny
 • 100 Kusznik
 • 125 Żołnierz [-125]
 • 228 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 4, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 6, wysyłamy Generała na obóz 7, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 6. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 8, wysyłamy Generała na obóz 9, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 8. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 150 Nomada, 50 Strzelec 1 fala 60 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty 60R]
G1 2 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 80 Łucznik Konny 1 fala 142 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty 142R]
G1 3 100 Nomada, 60 Łucznik Konny 1 fala 98 Rekrut, 172 Elitarny Żołnierz [straty 98R]
G1 4 80 Włócznik Konny, 60 Konna Amazonka, 40 Łucznik Konny 1 fala 196 Rekrut, 74 Elitarny Żołnierz [straty 196R]
G2 5 50 Włócznik Konny, 60 Nomada, 80 Konna Amazonka 1 fala 170 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty 170R]
G2 6 100 Nomada, 90 Konna Amazonka 1 fala 165 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty 165R]
G2 7 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala 161 Rekrut, 109 Elitarny Żołnierz [straty 161R]
G3 8 80 Włócznik Konny, 120 Łucznik Konny 1 fala 94 Ochotnik, 176 Elitarny Żołnierz [straty 94 Och]
G3 9 70 Włócznik Konny, 80 Nomada, 40 Konna Amazonka 1 fala 116 Rekrut, 154 Elitarny Żołnierz [straty 116R]
G3 10 80 Włócznik Konny, 50 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala 116 Rekrut, 154 Elitarny Żołnierz [straty 116R]
G3 11 70 Włócznik Konny, 80 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala 160 Konny, 40 Rekrut
2 fala 120 Rekrut, 150 Elitarny Żołnierz [straty 160R, 160K]
G4 12 30 Włócznik Konny, 100 Nomada, 50 Strzelec 1 fala 54 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty 54R]
G4 13 70 Włócznik Konny, 20 Konna Amazonka, 80 Łucznik Konny 1 fala 170 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty 170R]
G5 14 80 Nomada, 100 Łucznik Konny 1 fala 150 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty 150R]
G5 15 80 Włócznik Konny, 80 Łucznik Konny 1 fala 122 Rekrut, 148 Elitarny Żołnierz [straty 122R]
G5 16 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 60 Konna Amazonka 1 fala 105 Rekrut, 165 Elitarny Żołnierz [straty 105R]
G6 17 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala 144 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty 144R]
G6 18 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala 200 Rekrut
2 fala 124 Rekrut, 146 Elitarny Żołnierz [straty 324R]
G6 19 110 Nomada 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala 180 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty 180R]
G6 20 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala 136 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz [straty 136R]
G7 21 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 169 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Kusznik [straty 169R]
G7 22 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala 134 Rekrut, 136 Elitarny Żołnierz [straty 134R]
G7 23 20 Kapłan Mrocznego Kultu 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala 77 Rekrut, 193 Elitarny Żołnierz [straty 77R]
G7 24 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala 183 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Kusznik [straty 183R]
G8 25 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala 131 Rekrut, 139 Elitarny Żołnierz [straty 131R]
G8 26 80 Kultysta, Arcykapłan Mrocznego Kultu,
50 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi
1 fala 159 Ochotnik, 111 Elitarny Żołnierz [straty 159 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3Obóz 6Obóz 10Obóz 12Obóz 15Obóz 19Obóz 23Obóz 25

Z Ga (56 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z W (1 fala 196 Rekrut, 74 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 4.

Z Gb (45 Elitarny Żołnierz + 132 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 6), zaraz po nim
z W (1 fala 161 Rekrut, 109 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 7.

Z Gc (83 Elitarny Żołnierz + 102 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala 125 Żołnierz, 145 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 11.

Z Gd (55 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala 170 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 13.

Z Ge (50 Elitarny Żołnierz + 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala 105 Rekrut, 165 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 16.

Z Gg (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala 136 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 20.

Z Gh (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 23, zaraz po nim
z W (1 fala 183 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 24.

Z Gi (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z W (1 fala 159 Ochotnik, 111 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 26.