Ładowanie…

Ryczący Byk – Generał 270 z Puszkarzami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.684 Rekrut [-1.684]
  • 200 Elitarny Żołnierz
  • 192 Puszkarz
  • 995 Rekrut [-995]
  • 1 Konny
  • 65 Żołnierz
  • 200 Elitarny Żołnierz
  • 192 Puszkarz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 4, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 4. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 120 Nomada, 80 Strzelec 1 fala (270) 50 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G1 2 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (270) 137 Rekrut, 133 Puszkarz [straty: 137R]
G1 3 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 124 Rekrut, 146 Puszkarz [straty: 324R]
G1 4 110 Nomada, 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (270) 174 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 174R]
G1 5 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala (270) 128 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Puszkarz [straty: 128R]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (270) 168 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Puszkarz [straty: 168R]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 119R]
G2 8 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala (270) 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Puszkarz [straty: 77R]
G2 9 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala (270) 183 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Puszkarz [straty: 183R]
G3 10 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala (270) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Puszkarz [straty: 114R]
G3 11 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku,
80 Kultysta, 70 Siewca Pożogi
1 fala (270) 210 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Puszkarz [straty: 210R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 8Obóz 10

Blokowanie obozu 3 jest ryzykowne. Wykonujesz blok na własną odpowiedzialność.
Z Ga (65 Żołnierz + 119 Elitarny Żołnierz + 1 Konny + 3 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 128 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.


Z Gb zamiast (1 Rekrut) można wysłać (35 Elitarny Żołnierz + 158 Konny)


Blok alternatywny, wykonując go należy wysłać na przygodę 1 Generała więcej
Z Ga1 (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Ga2 (65 Żołnierz + 119 Elitarny Żołnierz + 1 Konny + 3 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 128 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 183 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 9.

Z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 210 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 11.