Ładowanie…

Ryczący Byk – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami (osiągnięcia)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II
 • 1.441 Rekrut [-1.441]
 • 110 Konny [-110]
 • 123 Żołnierz [-123]
 • 170 Elitarny Żołnierz
 • 1.442 Rekrut [-1.442]
 • 135 Ochotnik [-135]
 • 50 Konny [-50]
 • 170 Elitarny Żołnierz
 • 1.166 Rekrut [-1.166]
 • 123 Żołnierz [-123]
 • 170 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 4, wysyłamy Generała na obóz 5, generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 4. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 120 Nomada, 80 Strzelec 1 fala 50 Rekrut, 170 Elitarny Żołnierz [straty 50R]
G1 2 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala 168 Rekrut, 52 Elitarny Żołnierz [straty 168R]
G1 3 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (MSW) 205 Rekrut
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty 305R]
G1 4 110 Nomada, 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (MSW) 95 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty 95R, 110K]
lub
1 fala (MSW) 50 Konny
2 fala (MSW) 95 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty 95R, 50K]
G1 5 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala 150 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty 150R]
G2 6 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala 187 Rekrut, 33 Elitarny Żołnierz [straty 187R]
G2 7 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala 113 Rekrut, 107 Elitarny Żołnierz [straty 113R]
G2 8 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala 75 Rekrut, 145 Elitarny Żołnierz [straty 75R]
G2 9 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala 192 Rekrut, 28 Elitarny Żołnierz [straty 192R]
G3 10 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala 106 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty 106R]
G3 11 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku,
80 Kultysta, 70 Siewca Pożogi
1 fala 123 Żołnierz, 97 Elitarny Żołnierz [straty 123Ż]
lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 135 Ochotnik, 85 Elitarny Żołnierz[straty 1R, 135 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4Obóz 8Obóz 10

Z Ga (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala 150 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala 192 Rekrut, 28 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 9.

Z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala 123 Żołnierz, 97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 11.