Ryczący Byk – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 7x
 • 3.647 Rekrut [-3.647]
 • 342 Ochotnik [-342]
 • 450 Konny [-450]
 • 146 Kusznik
 • 164 Elitarny Żołnierz
 • 3x
 • 2.157 Rekrut [-2.157]
 • 516 Ochotnik [-516]
 • 265 Konny [-180]
 • 146 Kusznik
 • 133 Żołnierz [-133]
 • 183 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 4, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 6, wysyłamy Generała na obóz 7, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 6. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 8, wysyłamy Generała na obóz 9, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 8. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Nomada, 50 Strzelec 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 160 Elitarny Żołnierz [straty: 60R]
G1 2 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 80 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 170 Rekrut, 50 Elitarny Żołnierz [straty: 170R]
G1 3 100 Nomada, 60 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 98 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 98R]
G1 4 80 Włócznik Konny, 60 Konna Amazonka, 40 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 142 Ochotnik, 78 Elitarny Żołnierz [straty: 142 Och]
G2 5 50 Włócznik Konny, 60 Nomada, 80 Konna Amazonka 1 fala (200) 130 Konny
2 fala (MSW) 104 Rekrut, 116 Elitarny Żołnierz [straty: 104R, 130K]
G2 6 100 Nomada, 90 Konna Amazonka 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 97 Rekrut, 123 Elitarny Żołnierz [straty: 297R]
G2 7 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala (200) 192 Rekrut
2 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty: 302R]
G3 8 80 Włócznik Konny, 120 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 108 Ochotnik, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 108 Och]
G3 9 70 Włócznik Konny, 80 Nomada, 40 Konna Amazonka 1 fala (MSW) 145 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 145R]
G3 10 80 Włócznik Konny, 50 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (MSW) 149 Rekrut, 71 Elitarny Żołnierz [straty: 149R]
G3 11 70 Włócznik Konny, 80 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala (200) 160 Konny, 40 Rekrut
2 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 160R, 160K]
G4 12 30 Włócznik Konny, 100 Nomada, 50 Strzelec 1 fala (MSW) 56 Rekrut, 164 Elitarny Żołnierz [straty: 56R]
G4 13 70 Włócznik Konny, 20 Konna Amazonka, 80 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 92 Och]
G5 14 80 Nomada, 100 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 174 Rekrut, 46 Elitarny Żołnierz [straty: 174R]
G5 15 80 Włócznik Konny, 80 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 152 Rekrut, 68 Elitarny Żołnierz [straty: 152R]
G5 16 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 60 Konna Amazonka 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 120R]
G6 17 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (MSW) 168 Rekrut, 52 Elitarny Żołnierz [straty: 168R]
G6 18 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 164 Rekrut, 56 Elitarny Żołnierz [straty: 364R]
G6 19 110 Nomada 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (MSW) 95 Rekrut, 125 Elitarny Żołnierz [straty: 95R, 110K]
G6 20 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 150R]
G7 21 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 178 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Kusznik [straty: 178R]
G7 22 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 113R]
G7 23 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala (MSW) 75 Rekrut, 145 Elitarny Żołnierz [straty: 75R]
G7 24 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 187 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 32 Kusznik [straty: 187R]
G8 25 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 106 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 106R]
G8 26 80 Kultysta, Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi 1 fala (200) 150 Rekrut, 50 Konny
2 fala (MSW) 74 Rekrut, 146 Kusznik [straty: 224R, 50K]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3Obóz 6Obóz 10Obóz 12Obóz 15Obóz 19Obóz 23Obóz 25

Z Ga (56 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 142 Ochotnik, 78 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 4.

Z Gb (45 Elitarny Żołnierz + 132 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 6), zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 174 Ochotnik, 46 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gc (83 Elitarny Żołnierz + 102 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 133 Żołnierz, 87 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 11.

Z Gd (55 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 92 Ochotnik, 128 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 13.

Z Ge (50 Elitarny Żołnierz + 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 16.

Z Gg (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 20.

Z Gh (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 23, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 187 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 32 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 24.

Z Gi (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G8 (1 fala (200) 150 Rekrut, 50 Konny) wysyłamy Generała na obóz 26. Po skończonych walkach
z Gj (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z W (2 fala (MSW) 74 Rekrut, 146 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 26.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.