Zakazane Eksperymenty – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 9x
 • 4.565 Rekrut [-4.565]
 • 333 Ochotnik [-333]
 • 220 Konny
 • 100 Łucznik [-100]
 • 760 Wyborny Łucznik [-760]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz
 • 10x
 • 5.479 Rekrut [-5.479]
 • 333 Ochotnik [-333]
 • 220 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz
 • 10x
 • 3.502 Rekrut [-3.502]
 • 333 Ochotnik [-333]
 • 220 Konny
 • 100 Łucznik [-100]
 • 760 Wyborny Łucznik [-760]
 • 151 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz
 • 10x
 • 4.416 Rekrut [-4.416]
 • 333 Ochotnik [-333]
 • 220 Konny
 • 150 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 196 Konny [straty: 23R]
G1 2 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 175 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 44 Puszkarz [straty: 175R]
G1 3 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Puszkarz [straty: 194R, 80WŁ] lub
1 fala (MSW) 180 Rekrut
2 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 290R]
G2 4 100 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 146 Rekrut, 74 Puszkarz [straty: 146R]
G2 5 100 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Puszkarz [straty: 93R]
G2 6 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 135 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 215R, 120WŁ] lub
1 fala (MSW) 190 Rekrut
2 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 310R]
G3 7 50 Majtek, 50 Łupieżca, 75 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 130 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 130R]
G3 8 Zwariowany Kuchta, 75 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 107 Ochotnik, 113 Puszkarz [straty: 107 Och]
G4 9 75 Piracki Oficer, 75 Łupieżca 1 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 128R]
G4 10 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 105 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 105R]
G4 11 2 Zwariowany Kuchta, 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 57 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Puszkarz [straty: 57R]
G4 12 75 Piracki Oficer, 100 Kolce, 2 Wściekły Byk 1 fala (MSW) 129 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 129R]
G5 13 50 Majtek, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 147 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 147R]
G5 14 3 Zwariowany Kuchta, 150 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 30 Rekrut, 60 Konny, 130 Puszkarz [straty: 30R]
G5 15 3 Zwariowany Kuchta, 150 Łupieżca 1 fala (MSW) 88 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty: 88R]
G5 16 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 135 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 215R, 120WŁ] lub
1 fala (MSW) 190 Rekrut
2 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 310R]
G6 17 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 175 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 44 Puszkarz [straty: 175R]
G6 18 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Puszkarz [straty: 194R, 80WŁ] lub
1 fala (MSW) 180 Rekrut
2 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 290R]
G7 19 110 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 145 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 145R]
G7 20 200 Łupieżca 1 fala (MSW) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny [straty: 64R]
G7 21 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 101 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 101R]
G7 22 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 137 Puszkarz [straty: 80R]
G7 23 50 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 76 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 76R]
G7 24 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty: 105 Och]
G7 25 50 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 63 Rekrut, 157 Puszkarz [straty: 63R]
G7 26 3 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 152 Rekrut, 68 Puszkarz [straty: 152R]
G8 27 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 105 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 105R]
G8 28 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 132R]
G8 29 200 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G8 30 3 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
4 fala (MSW) 168 Rekrut, 52 Puszkarz [straty: 388R, 100Ł, 160WŁ] lub
1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (MSW) 200 Rekrut
3 fala (MSW) 180 Rekrut
4 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 700R]
G8 31 200 Łupieżca 1 fala (MSW) 70 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 70R]
G8 32 2 Wściekły Byk, 125 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 35R]
G9 33 100 Majtek, 100 Łupieżca 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty: 35R]
G9 34 75 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 120R]
G9 35 75 Łupieżca, 2 Wściekły Byk, 75 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Konny [straty: 17R]
G10 36 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 125 Piracki Oficer 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 154 Rekrut, 66 Puszkarz [straty: 234R, 120WŁ] lub
1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (MSW) 125 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 345R]
G10 37 50 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 145 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 145R]
G10 38 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 171 Rekrut, 49 Puszkarz [straty: 231R, 80WŁ] lub
1 fala (MSW) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 140 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 340R]
G11 39 100 Kolce, 75 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 128R]
G11 40 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (MSW) 121 Ochotnik, 99 Puszkarz [straty: 121 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 5Obóz 7Obóz 13Obóz 17Obóz 31Obóz 37Obóz 39

Z Ga (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 3.
lub
z G1 (1 fala (MSW) 180 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Puszkarz) wysyłamy Mistrzów na obóz 3.

Z Gb (101 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 135 Rekrut, 85 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 6.
lub
z G2 (1 fala (MSW) 190 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Puszkarz) wysyłamy Mistrzów na obóz 6.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gc (114 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 107 Ochotnik, 113 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

Z Gd (112 Elitarny Żołnierz + 5 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 30 Rekrut, 60 Konny, 130 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.

Z Ge (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z G6 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 18.
lub
z G6 (1 fala (MSW) 180 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Puszkarz) wysyłamy Mistrzów na obóz 18.

Z Gf (75 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny) wysyłamy Mistrza na obóz 32.

Z Gg (110 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
z G10 (1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 171 Rekrut, 49 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 38.
lub
z G10 (1 fala (MSW) 200 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 140 Rekrut, 80 Puszkarz) wysyłamy Mistrzów na obóz 38.

Z Gh (110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 39, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 121 Ochotnik, 99 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 40.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.