Oblężenie – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 2x
  • 309 Rekrut [-309]
  • 250 Konny
  • 128 Żołnierz
  • 2x
  • 309 Rekrut [-309]
  • 250 Konny
  • 128 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 27 Rekrut, 1 Żołnierz, 222 Konny [straty: 27R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (250) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 236 Konny [straty: 13R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (250) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 229 Konny [straty: 20R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (250) 7 Rekrut, 1 Żołnierz, 242 Konny [straty: 7R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (250) 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 196 Konny [straty: 53R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (250) 23 Rekrut, 1 Żołnierz, 226 Konny [straty: 23R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (200) 36 Rekrut
2 fala (250) 18 Rekrut, 1 Żołnierz, 231 Konny [straty: 54R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (200) 100 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 52 Rekrut, 70 Konny, 128 Żołnierz [straty: 112R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.