Oblężenie – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I i II
  • 239 Rekrut [-239]
Generał zniszczy na swojej drodze inne obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 60 Łowca, 20 Łotr 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 3 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]
G2 4 80 Łowca, 20 Oprych 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 5 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (MGG) 55 Rekrut [straty: 55R]
G2 6 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (MGG) 20 Rekrut [straty: 20R]
G3 7 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]
G3 8 15 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 80 Rekrut [straty: 80R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.