Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał Gemini z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 11x
  • 5.366 Rekrut [-5.366]
  • 600 Łucznik [-600]
  • 71 Elitarny Żołnierz
  • 186 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Jeździec Mroku, 114 Ogniomistrz, 98 Kolce, 7 Siewca Pożogi 1 fala (GEM) 114 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 114R]
G1 2 161 Majtek, 94 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 6 Lis 1 fala (GEM) 155 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 155R]
G1 3 226 Jeździec Mroku, 88 Łupieżca, 26 Kapłan Mrocznego Kultu, 17 Gigant 1 fala (GEM) 182 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 182R]
G1 4 203 Jeździec Mroku, 159 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi, 2 Gigant 1 fala (GEM) 156 Rekrut, 124 Puszkarz [straty: 156R]
G2 5 148 Kolce, 70 Ogniomistrz, 26 Jeździec Mroku, 21 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (GEM) 94 Rekrut, 186 Puszkarz [straty: 94R]
G2 6 297 Jeździec Mroku, 57 Siewca Pożogi, 50 Ogniomistrz, 2 Łupieżca 1 fala (GEM) 158 Rekrut, 122 Puszkarz [straty: 158R]
G2 7 274 Łupieżca, 63 Kapłan Mrocznego Kultu, 13 Ogniomistrz, 10 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 116 Rekrut, 164 Puszkarz [straty: 316R]
G2 8 216 Jeździec Mroku, 80 Ogniomistrz, 47 Siewca Pożogi, 40 Lis 1 fala (GEM) 231 Rekrut, 49 Puszkarz [straty: 231R]
G3 9 239 Kapłan Mrocznego Kultu, 94 Siewca Pożogi, 47 Niedźwiedź, 12 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (GEM) 111 Rekrut, 169 Puszkarz [straty: 400Ł, 111R]
G3 10 275 Łupieżca, 83 Ogniomistrz, 12 Jeździec Mroku, 8 Lis 1 fala (GEM) 175 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 175R]
G3 11 201 Łupieżca, 98 Ogniomistrz, 27 Gigant, 20 Jeździec Mroku 1 fala (GEM) 209 Rekrut, 71 Elitarny Żołnierz [straty: 209R]
G3 12 266 Kolce, 25 Majtek, 6 Ogniomistrz, Wielki Niedźwiedź 1 fala (GEM) 179 Rekrut, 101 Puszkarz [straty: 179R]
G4 13 200 Szary Wilk 1 fala (GEM) 280 Rekrut [straty: 14R]
G4 14 382 Kapłan Mrocznego Kultu, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis, 2 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 280 Rekrut [straty: 200Ł, 188R]
G4 15 351 Jeździec Mroku, 35 Niedźwiedź, 8 Przywódca Watahy, 2 Ogniomistrz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 115 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 315R]
G4 16 204 Ogniomistrz, 144 Jeździec Mroku, 44 Kolce, 6 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (GEM) 146 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 146R]
G4 17 191 Łupieżca, 96 Siewca Pożogi, 2 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 138 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 338R]
G5 18 250 Ogniomistrz, 121 Kolce, 16 Lis, 8 Jeździec Mroku 1 fala (GEM) 224 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 224R]
G5 19 234 Ogniomistrz, 95 Łupieżca, 56 Lis, 14 Jeździec Mroku 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 192 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 392R]
G5 20 176 Ogniomistrz, 62 Jeździec Mroku, 20 Kolce, 20 Gigant 1 fala (GEM) 280 Rekrut [straty: 128R]
G5 21 193 Ogniomistrz, 52 Siewca Pożogi, 51 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 205 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 405R]
G6 22 133 Siewca Pożogi, 122 Ogniomistrz, 69 Jeździec Mroku, 68 Kolce 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 140 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 340R]
G6 23 261 Ogniomistrz, Lis, 41 Jeździec Mroku, 11 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 161 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 361R]
G6 24 282 Jeździec Mroku, 61 Łupieżca, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, 19 Lis 1 fala (GEM) 160 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 160R]
G6 25 177 Łupieżca, 69 Siewca Pożogi, 50 Kolce, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 65 Rekrut
2 fala (GEM) 210 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Puszkarz [straty: 275R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.