Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 5x
  • 2.081 Rekrut [-2.081]
  • 235 Łucznik [-235]
  • 195 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 169 Kusznik
  • 200 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MAJ BRS NUS
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
VAR ANS MSW
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 102 Jeździec Mroku, 74 Siewca Pożogi, 71 Łupieżca, 60 Gigant 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MAJ) 115 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Kusznik [straty: 116R]
G1 2 321 Ogniomistrz, 61 Jeździec Mroku, 8 Siewca Pożogi, 4 Gigant 1 fala (VAR) 6 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Konny [straty: 6R]
G1 3 316 Jeździec Mroku, 42 Siewca Pożogi, 17 Przywódca Watahy, 9 Lis 1 fala (ANS) 80 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 80R]
G1 4 199 Jeździec Mroku, 131 Majtek, 37 Siewca Pożogi, 14 Łupieżca 1 fala (VAR) 73 Rekrut, 122 Konny [straty: 73R]
G2 5 373 Majtek, 15 Łupieżca, 7 Kapłan Mrocznego Kultu, 2 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 70 Rekrut, 125 Konny [straty: 70R]
G2 6 334 Jeździec Mroku, 21 Niedźwiedź, 4 Przywódca Watahy, 2 Lis 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 45R]
G2 7 112 Łupieżca, 98 Kolce, 82 Jeździec Mroku, 32 Przywódca Watahy 1 fala (NUS) 180 Rekrut [straty: 158R]
G2 8 131 Ogniomistrz, 102 Siewca Pożogi, 100 Łupieżca, 27 Lis 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 159 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Konny [straty: 160R]
G3 9 261 Kapłan Mrocznego Kultu, 65 Jeździec Mroku, 38 Siewca Pożogi, 17 Lis 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (VAR) 18 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Konny [straty: 253R]
G3 10 143 Majtek, 89 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 24 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 105 Rekrut, 90 Konny [straty: 105R]
G3 11 187 Majtek, 178 Ogniomistrz, 10 Lis, 7 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny [straty: 39R]
G3 12 159 Łupieżca, 119 Kolce, 11 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (ANS) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Puszkarz [straty: 119R]
G4 13 384 Kapłan Mrocznego Kultu, 6 Niedźwiedź, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (VAR) 16 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Konny [straty: 235Ł, 16R]
G4 14 71 Lis, 64 Kolce, 62 Jeździec Mroku, 57 Łupieżca 1 fala (ANS) 32 Rekrut, 133 Puszkarz [straty: 32R]
G4 15 214 Ogniomistrz, 141 Siewca Pożogi, 16 Łupieżca, 4 Lis 1 fala (NUS) 180 Rekrut [straty: 147R]
G4 16 167 Łupieżca, 94 Ogniomistrz, 19 Siewca Pożogi, 2 Rozwścieczony Dzik 1 fala (MAJ) 145 Rekrut, 50 Konny, 90 Puszkarz [straty: 145R]
G5 17 270 Łupieżca, 121 Jeździec Mroku, 4 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Konny [straty: 101R]
G5 18 282 Majtek, 68 Jeździec Mroku, 26 Kolce, 7 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 116 Konny [straty: 78R]
G5 19 265 Łotr, 47 Jeździec Mroku, 18 Przywódca Watahy, 5 Lis 1 fala (MSW) 70 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 70R]
G5 20 240 Jeździec Mroku, 58 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 54 Rekrut, 111 Puszkarz [straty: 54R]
G6 21 189 Łupieżca, 54 Jeździec Mroku, 35 Majtek, 11 Kolce 1 fala (VAR) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Konny [straty: 48R]
G6 22 131 Jeździec Mroku, 47 Przywódca Watahy, 33 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 15 Rekrut, 180 Konny [straty: 16R]
G6 23 146 Siewca Pożogi, 88 Kapłan Mrocznego Kultu, 12 Majtek, 4 Gigant 1 fala (ANS) 60 Rekrut
2 fala (BRS) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Konny [straty: 115R]
G6 24 156 Ogniomistrz, 121 Majtek, 20 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 34 Rekrut, 75 Konny, 86 Puszkarz [straty: 35R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.