Ładowanie…

Wir – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 628 Rekrut [-628]
 • 282 Ochotnik [-282]
 • 247 Konny [-100]
 • 147 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
 • 474 Rekrut [-474]
 • 109 Ochotnik [-109]
 • 99 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
 • 628 Rekrut [-628]
 • 210 Ochotnik [-210]
 • 177 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
 • 277 Rekrut [-277]
 • 109 Ochotnik [-109]
 • 155 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 381 Rekrut [-381]
 • 282 Ochotnik [-282]
 • 304 Konny [-100]
 • 147 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
 • 277 Rekrut [-277]
 • 109 Ochotnik [-109]
 • 221 Konny [-50]
 • 51 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
 • 389 Rekrut [-389]
 • 210 Ochotnik [-210]
 • 304 Konny [-50]
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
 • 277 Rekrut [-277]
 • 109 Ochotnik [-109]
 • 155 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 136 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Konny [straty: 42R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 96 Rekrut, 50 Konny, 74 Puszkarz [straty: 96R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz [straty: 83R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (MSW) 101 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Puszkarz [straty: 101 Och]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (MSW) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty: 112R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (MSW) 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Puszkarz [straty: 101R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 64 Ochotnik, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Puszkarz [straty: 64 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 92R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz [straty: 102R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (MSW) 45 Ochotnik, 49 Konny, 126 Puszkarz [straty: 45 Och, 50K]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (MSW) 72 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Kusznik [straty: 72 Och, 50K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 136 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 64 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 75 Konny + 80 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MSW) 64 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 75 Konny + 80 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 136 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut + 1 Elitarny Żołnierz + 136 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 64 Ochotnik + 1 Elitarny Żołnierz + 75 Konny + 80 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.