Flecista z Hamelin – MAJ + NUS + BRS + NIE + MGG + MSW (Nacek85PL)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 2x
  • 182 Rekrut [-182]
  • 180 Łucznik [-180]
  • 309 Zbrojny [-99]
  • 44 Konny Zbrojny [-35]
  • 470 Rycerz [-364]
  • 4 Arkebuzer [-3]
  • 729 Konny Arkebuzer [-2]
  • 134 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

270 MGG NIE NUS BRS
Najazd 3/3
Potężna Szarża 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Dzik, 100 Przywódca Watahy, 50 Gigant 1 fala (NIE) 194 Konny Arkebuzer [straty: 1KA]
G1 2 100 Wilk, 50 Lis, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 46 Rycerz, 134 Oblężnik [straty: 4KZ, 11Ry]
G2 3 150 Przywódca Watahy, 150 Niedźwiedź, 100 Lis, Wielki Niedźwiedź 1 fala (MGG) 26 Rycerz
2 fala (270) 7 Konny Zbrojny, 36 Rycerz, 241 Konny Arkebuzer [straty: 6KZ, 26Ry]
G3 4 200 Niedźwiedź, 50 Przywódca Watahy, 100 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (MGG) 3 Zbrojny, 20 Rycerz
2 fala (270) 4 Arkebuzer, 281 Konny Arkebuzer [straty: 3Z, 20Ry, 3A]
G3 5 150 Wilk, 150 Przywódca Watahy, 75 Niedźwiedź 1 fala (NIE) 207 Konny Arkebuzer [straty: 1KA]
G3 6 250 Lis, 75 Niedźwiedź, Flecista z Hamelin, Król Szczurów 1 fala (BRS) 11 Konny Zbrojny, 104 Rycerz, 80 Oblężnik [straty: 5KZ, 76Ry]
G4 7+8 100 Królewski Rekrut, 50 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Kusznik, 50 Królewski Elitarny Żołnierz + 100 Królewski Ochotnik, 50 Królewski Łucznik, 50 Królewski Elitarny Żołnierz 1 fala (NIE) 235 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 9 200 Królewski Konny, 50 Królewski Kusznik, Mroczny Mag 1 fala (BRS) 24 Zbrojny, 170 Rycerz [straty: 16Z, 64Ry]
G5 10 200 Królewski Konny, 200 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 194 Rycerz [straty: 61Ry]
G5 11 100 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Puszkarz, Chciwy Karczmarz 1 fala (NUS) 180 Łucznik
2 fala (270) 284 Zbrojny [straty: 180Ł, 80Z]
G5 12 200 Królewski Konny, 100 Królewski Ochotnik, 50 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 187 Rycerz, 8 Oblężnik [straty: 106Ry]
G5 13 250 Królewski Ochotnik, 150 Królewski Konny, Władyka 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 1 Rekrut
3 fala (MGG) 155 Rekrut
4 fala (MGG) 25 Rekrut
5 fala (270) 23 Konny Zbrojny, 262 Konny Arkebuzer [straty: 182R, 20KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.