Lud Gór – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Oblężnikami (umiejętności)


WYMAGANE JEDNOSTKI

 • 2x 3x 2x 24x 2x
 • 735 Łucznik [-735]
 • 1.330 Konny [-1.330]
 • 1.209 Konny Zbrojny [-1.209]
 • 5.928 Rycerz [-5.928]
 • 295 Konny Arkebuzer
 • 814 Arkebuzer w Zbroi [-649]
 • 170 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS NUS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
VAR ANS MSW
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1

WYMAGANE SUROWCE

30.000 20.000 30.000 40.000 20.000
1.250 1.000 1.250 200.000 500
500 500 80.000 22.500 12.000
2.000 500 1.000 2.000 2.000
10.000 8.000 8.500 10.000 100.000

PREMIE NA PRZYGODZIE

Wygląd Nazwa Opis
Głęboki Śnieg Brnąc w śniegu twój Generał porusza się wolniej o 50%

Zadania w Przygodzie:

Nazwa Misji Opis Misji
Zaufanie Pokonaj wszystkich wrogów na drodze do południowej placówki.
Ciepłe Powitanie Wybierz Główną Halę Skjoldrborg.
Ostatnia Linia Użyj 2x Zestaw Do Wzmocnienia Bramy na wyspie przygody.
Nagroda:
Porzucone Złoże Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt
Nagroda: 2x 10x
Broń Naszych Plonów Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt
Nagroda: 2x 10x
Samotna Pustelniczka Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt
Nagroda: 2x 10x
Wypalenie Podbij zasiedlone Ruiny Kuźni
Zastosuj Awaryjny Zestaw Naprawczy na Ruinach Kuźni
Nagroda: 1x 5x
Odzyskaj Straconą Ziemię Oczyść Opuszczoną Placówkę ze wszystkich wrogów.
Nagroda:
Obrona Awaryjna Znajdź i zniszcz wszystkie wyłomy w jaskiniach
Dziwaczny Ładunek Pokonaj Przywódcę Dzikich Zwierząt w podejrzanek opuszczonej Twierdzy.
Nagroda: 5x
Wołanie o Pomoc Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt.
Nagroda: 5x
Podstawy Zwycięstwa Zbuduj wysuniętą placówkę, używając zestawu budowlanego.
Użyj: Zestaw Do Budowy Zbrojowni
Obrona Awaryjna Znowu Znajdź i zniszcz wszystkie jaskinie z przejściem
Forteca w Budowie Zbuduj wysuniętą placówkę, używając zestawu konstrukcyjnego.
Użyj: Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii
Odnowienie Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
Porzucone Złoże Zastosuj Awaryjny Zestaw Naprawczy w Kamieniołomie
Nagroda: 1x 5x
Rekultywacja Użyj Nawozu Na Pole Pszenicy na Gospodarstwie
Nagroda: 2x 10x
Eksperyment Laire’a Użyj Odczynników Przemiany na Labolatorium Alchemicznym
Nagroda: 2x 10x
Wszystko Suche Podbij zasiedloną Suchą studnię
Napełnij studnię za pomocą dostawy wody
Nagroda: 1x 5x
Obrona Awaryjna Znajdź i zniszcz wszystkie wyłomy w jaskiniach

Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt Czas Produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy 15.000 + 10.000 + 5 =
 • Poziom 1 – 45:00 minut
 • Poziom 2 – 22:30 minut
 • Poziom 3 – 15:00 minut
 • Poziom 4 – 11:15 minut
 • Poziom 5 – 09:00 minut
 • Poziom 6 – 07:30 minut
 • Poziom 7 – 06:26 minut
 • 09:00 minut
Awaryjny Zestaw Naprawczy 15.000 + 20.000 + 10.000 =
 • Poziom 1 – 09:00 godzin
 • Poziom 2 – 04:30 godzin
 • Poziom 3 – 03:00 godziny
 • Poziom 4 – 02:15 godzin
 • Poziom 5 – 01:48 godziny
 • Poziom 6 – 01:30 godziny
 • Poziom 7 – 01:17 godziny
 • 01:30 godziny
Dostawa Wody 200.000 + 500 =
 • Poziom 1 – 15:00 minut
 • Poziom 2 – 07:30 minut
 • Poziom 3 – 05:00 minut
 • Poziom 4 – 04:45 minut
 • Poziom 5 – 03:00 minut
 • Poziom 6 – 02:30 minut
 • Poziom 7 – 02:09 minut
 • 03:00 minut
Odczynniki Przemiany 1.000 + 1.250 + 1.250 =
 • Poziom 1 – 06:00 godzin
 • Poziom 2 – 03:00 godziny
 • Poziom 3 – 02:00 godziny
 • Poziom 4 – 01:30 godzin
 • Poziom 5 – 01:12 godzin
 • Poziom 6 – 01:00 godzina
 • Poziom 7 – 00:51 minut
 • 1:00 godzina
Nawóz Na Pole Pszenicy 80.000 + 500 + 500 =
Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu 22.500 + 12.000 + 2.000 =
Zestaw Do Budowy Zbrojowni 2.000 + 1.000 + 500 =
Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej 8.000 + 10.000 + 2.000 =
Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii 100.000 + 10.000 + 8.500 =
Nastaw produkcję w magazynie prowiantu:

 • 2x Awaryjny Zestaw Naprawczy
 • 1x Zestaw Do Budowy Zbrojowni
 • 1x Nawóz Na Pole Pszenicy
 • 1x Odczynniki Przemiany
 • 1x Dostawa Wody
 • 1x Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii
 • 1x Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu lub Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Mroźny Orzeł, 70 Mroźny Koziorożec, 10 Mroźny Wilk 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 178R]
G1 2 200 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 187R]
G1 3 80 Mroźny Lis, 75 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźna Pantera 1 fala (MSW) 100 Rycerz
2 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Rycerz [straty: 30KZ, 202R]
G1 4 140 Mroźna Pantera, 25 Mroźny Koziorożec, 20 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 200Ł]
G1 Misja Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
G2 5 100 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Wilk, 50 Mroźna Pantera 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 112R]
G2 6 80 Mroźny Lis, 75 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Koziorożec 1 fala (GEM) 240 Rycerz, 55 Oblężnik [straty: 240R]
G2 7 75 Mroźny Orzeł, 30 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Wilk, Upiorny Wilk 1 fala (GEM) 240 Rycerz, 55 Oblężnik [straty: 215R]
G2 8 100 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (VAR) 37 Konny Zbrojny, 40 Arkebuzer w Zbroi, 118 Konny Arkebuzer [straty: 235R, 37KZ]
G2 9 75 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Wilk, Niszczący Wół 1 fala (NUS) 180 Konny
2 fala (MSW) 235 Konny
3 fala (MSW) 65 Konny
4 fala (GEM) 56 Konny Zbrojny, 239 Arkebuzer w Zbroi [straty: 480K, 56KZ]
G2 10 105 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźny Lis, 10 Mroźna Pantera 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 295R]
G3 11 80 Mroźny Orzeł, Olbrzymi Koziorożec, Olbrzymi Ryś 1 fala (VAR) 82 Konny Zbrojny, 113 Oblężnik [straty: 82KZ]
G2 Misja Użyj Awaryjny Zestaw Naprawczy na obozie 11.
G3 12 125 Mroźny Koziorożec, 80 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 34 Konny Zbrojny, 161 Rycerz [straty: 34KZ, 130R]
G3 13 100 Mroźny Niedźwiedź, 70 Mroźny Wilk 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (MSW) 100 Łucznik
3 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 335Ł]
G4 14 75 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł, 25 Mroźna Pantera 1 fala (MSW) 235 Konny
2 fala (MSW) 235 Konny
3 fala (GEM) 80 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 195 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ, 470K]
G4 15 100 Mroźny Orzeł, 100 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 392R]
G4 Misja Użyj Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy na Bramie Numer 1 i NIE ZAMYKAJ JEJ!
G4 16 100 Mroźny Wilk, 75 Mroźny Lis, Zimowy Koszmar 1 fala (MSW) 145 Rycerz
2 fala (GEM) 125 Rycerz, 170 Oblężnik [straty: 270R]
G4 17 100 Mroźny Koziorożec, 80 Mroźny Orzeł 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 178R]
G4 18 150 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, 30 Mroźny Wilk 1 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Rycerz [straty: 30KZ, 126R]
G4 19 100 Mroźny Niedźwiedź, 30 Mroźny Orzeł, 25 Mroźny Lis 1 fala (GEM) 51 Konny Zbrojny, 173 Rycerz, 71 Oblężnik [straty: 51KZ, 173R]
G4 20 95 Mroźny Wilk, 50 Mroźny Niedźwiedź, 45 Mroźna Pantera 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 200Ł]
G4 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Zbrojowni.
G4 21 50 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Niedźwiedź, 2 Olbrzymi Ryś 1 fala (MSW) 235 Konny
2 fala (MSW) 145 Konny
2 fala (GEM) 82 Konny Zbrojny, 213 Arkebuzer w Zbroi [straty: 82KZ, 380K]
G4 22 90 Mroźny Orzeł, 2 Upiorny Wilk 1 fala (MSW) 130 Rycerz
2 fala (GEM) 153 Rycerz, 142 Oblężnik [straty: 283R]
G4 23 150 Mroźny Orzeł, 75 Mroźny Niedźwiedź, 2 Olbrzymi Koziorożec 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (MSW) 235 Rycerz
3 fala (MSW) 120 Rycerz
4 fala (VAR) 34 Konny Zbrojny, 161 Oblężnik [straty: 590R, 34KZ]
G4 24 100 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Niedźwiedź, 2 Upiorny Wilk 1 fala (BRS) 195 Rycerz
2 fala (MSW) 235 Rycerz
3 fala (VAR) 97 Konny Zbrojny, 98 Oblężnik [straty: 97KZ, 430R]
G4 25 100 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźny Lis, 2 Olbrzymi Ryś 1 fala (VAR) 65 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (GEM) 123 Konny Zbrojny, 172 Arkebuzer w Zbroi [straty: 188KZ, 100AZ]
G4 26 150 Mroźny Koziorożec, 150 Mroźny Wilk, 150 Mroźna Pantera, Niszczący Wół 1 fala (NUS) 3 Konny Zbrojny, 177 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (GEM) 135 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi [straty: 138KZ, 177AZ]
G4 Misja Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
G5 27 150 Mroźna Pantera, 100 Mroźny Wilk, 10 Mroźny Orzeł 1 fala (MSW) 40 Rycerz
2 fala (GEM) 295 Konny Arkebuzer [straty: 40R]
G5 Misja Użyj premii: Nawóz Na Pole Pszenicy, Odczynniki Przemiany, Dostawa Wody, Awaryjny Zestaw Naprawczy.
G5 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii.
G5 Misja Użyj Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy na Bramie Numer 2 i NIE ZAMYKAJ JEJ!
G5 28 100 Mroźny Niedźwiedź, 100 Mroźny Orzeł, 50 Mroźna Pantera, 2 Upiorny Wilk 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (MSW) 235 Rycerz
3 fala (MSW) 180 Rycerz
4 fala (GEM) 150 Rycerz, 145 Oblężnik [straty: 800R]
G5 29 100 Mroźny Niedźwiedź, 75 Mroźny Orzeł, Olbrzymi Ryś 1 fala (VAR) 60 Konny Zbrojny, 75 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (GEM) 74 Konny Zbrojny, 221 Konny Arkebuzer [straty: 134KZ, 75AZ]
G5 30 200 Mroźny Niedźwiedź, 125 Mroźny Wilk, 125 Mroźna Pantera, Niszczący Wół 1 fala (NUS) 3 Konny Zbrojny, 177 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (ANS) 3 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi
3 fala (GEM) 130 Konny Zbrojny, 165 Arkebuzer w Zbroi [straty: 136KZ, 297AZ]
G5 31 150 Mroźny Orzeł, 100 Mroźna Pantera, 75 Mroźny Niedźwiedź, Olbrzymi Koziorożec, Upiorny Wilk 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (MSW) 235 Rycerz
3 fala (BRS) 195 Rycerz
4 fala (GEM) 187 Rycerz, 108 Oblężnik [straty: 852R]
G5 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu / Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej (wedle uznania)


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.