Generał Sylvana

Wygląd Nazwa Generała Ilość Jednostek Jak otrzymać Generała Dodatkowe Cechy Koszt
Generał Sylvana 180 Dostępny podczas Eventu Piłkarskiego 2020 Podróżuje dwa razy szybciej na przygodę.
Odzyskuje siły dwa razy szybciej po porażce.
Zwiększa atak Twoich szybkich jednostek i zmniejsza obrażenia zadawane przez wrogie szybkie jednostki o 50%.
Dodatkowo zyskuje 50% PD walki za pokonanych wrogów.
6.695
6.999
Nazwa Punkty Życia Obrażenia Celność Atrybuty
Generał Sylwana 100 700-1.000 80% Pierwszy Atak
Flankowanie
Uszkodzenia Obszarowe
Zwiększa atak Twoich szybkich jednostek i zmniejsza obrażenia zadawane przez wrogie szybkie jednostki o 50%

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.